مجامع عمومی تعاونی


در این دوره چه میآموزیم؟

مختصری درباره این دوره:

مجمع عمومی اصالتاً از اجتماع اعضاء و نمایندگان آن‌ها شکل می‌گیرد.

مجمع عمومی عادی معمولاً به مواردی رسیدگی می‌کند که در اداره امور جاری شرکت تأثیرگذار می‌باشد ما اگر بخواهیم در شرکت تعاونی تصمیماتی را برای اداره امور شرکت اتخاذ کنیم، تفویض اختیار بکنیم به هیئت‌مدیره جهت اتخاذ وام یا اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی و یا انتخاب هیئت‌مدیره انتخاب بازرس این‌ها درروند جاری شرکت می‌باشند با تشکیل مجمع عمومی عادی خواهد بود.

 • توضیحات دوره
 • اطلاعات دوره
 • گواهینامه دوره

توضیحات کامل دوره مجامع عمومی تعاونی:

هر شرکت تعاونی دارای سه رکن می‌باشد:
 • مجمع عمومی
 • هیئت‌مدیره
 • بازرس
مجمع عمومی همان‌طور که استحضار دارید مهم‌ترین، اساسی‌ترین و بالاترین مقام تصمیم‌گیری در تعاونی خواهد بود که در این دوره آموزشی به آن اشاره خواهیم کرد. فهرست مطالبی که به آن اشاره خواهم کرد
 • مجمع عمومی
 • نحوه دعوت مجمع
 • ترکیب مجمع
 • نمایندگی اعضاء
 • رسمیت و اداره جلسه
 • اتخاذ تصمیم
 • نحوه‌ی اتخاذ تصمیم
 • مفاد تصمیمات
 • سایر مقررات

بخش اول: مجمع عمومی

مجمع عمومی در شرکت‌های تعاونی دو نوع هستند:  مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق‌العاده مجمع عمومی اصالتاً از اجتماع اعضاء و نمایندگان آن‌ها شکل می‌گیرد. مجمع عمومی عادی معمولاً به مواردی رسیدگی می‌کند که در اداره امور جاری شرکت تأثیرگذار می‌باشد ما اگر بخواهیم در شرکت تعاونی تصمیماتی را برای اداره امور شرکت اتخاذ کنیم، تفویض اختیار بکنیم به هیئت‌مدیره جهت اتخاذ وام یا اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی و یا انتخاب هیئت‌مدیره انتخاب بازرس این‌ها درروند جاری شرکت می‌باشند با تشکیل مجمع عمومی عادی خواهد بود. معمولاً مجمع عمومی عادی بایستی حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار گردد. اگر مجمع عمومی را ظرف مدت ۴ ماه اول سال که تا پایان تیرماه خواهد بود برگزار کردیم، تحت عنوان مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود. اگر ما در موعد مقرر مجمع عادی سالیانه را برگزار نکنیم و بخواهیم آن را در موعدهای مقرر بعدی برگزار کنیم، مجمع ما نوع آن عادی به‌طور فوق‌العاده خواهد بود مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی سالیانه همه آن‌ها وظایفشان یکی خواهد بود همان چیزی که در مجمع عادی سالیانه می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده هم اتخاذ تصمیم خواهیم کرد. نوع دوم ما مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود همانطورکه از اسم آن مشخص است مجمعی خواهد بود که به کارهای مهم در شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. اگر ما در شرکت تعاونی بخواهیم موادی از اساس‌نامه را اصلاح یا تغییر دهیم یا اینکه بخواهیم هیئت‌مدیره را عزل کنیم یا شرکت تعاونی بخواهد با شرکت تعاونی دیگری ادغام گردد یا انحلال شود، از مجمع عمومی فوق‌العاده استفاده خواهیم کرد. ما در قسمت بعدی به وظایف مجمع عمومی عادی اشاره خواهیم کرد. در جلسه قبل راجع به انواع مجمع عمومی صحبت کردیم و گفتیم مجمع عمومی دو نوع است عادی و فوق‌العاده. اشاره کردیم که مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک‌بار ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می‌شود عرض کردم که اگر در موعد مقرر ظرف مدت ۴ ماه مجمع را برگزار کردیم نوع آن مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود، ما هر موقع از سال می‌توانیم مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده برگزار کنیم قابل‌توجه همه عزیزان چنانچه در موعد مقرر ظرف مدت ۴ ماه اول سال مالی مجمع را برگزار نکردیم به‌موقع، آن موقع بعدازآن برگزاری مجامع عمومی شما تحت عنوان عادی به‌طور فوق‌العاده خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره دوره مجامع عمومی تعاونی بنویسید:

دیدگاه شما

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید