مدیریت تعاونی


در این دوره چه میآموزیم؟

مختصری درباره این دوره:

سوابق بخش تعاون به خیلی دور برمی‌گردد و این بر اساس قانون مدون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش تعاون به بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاق شد و اضافه شد،قبل از انقلاب ما اصلاً بخش تعاون نداشتیم شرکت‌های تعاونی داشتیم ولی بخش تعاونی اقتصاد اصلاً وجود نداشت بر این اساس ما می‌گوییم که ما توضیحات وظایف و اختیارات مدیران را در رابطه با بخش تعاون عرض می‌کنیم.

  • توضیحات دوره
  • اطلاعات دوره
  • گواهینامه دوره

توضیحات کامل دوره مدیریت تعاونی:

آشنایی با وظایف مدیران در شرکتهای تعاونی، از دو جنبه دارای اهمیت است، اول اینکه با کسب اطلاع از وظایف، مدیران شرکتهای تعاونی در اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکارها و برنامه های آتی مبنای کار خود را موازین قانونی قرار خواهن داد، از طرف دیگر در صورتی که مدیران به وظایف خود آشنا باشند، با رعایت اصول و موازین قانونی بیشترین خدمات را به اعضای خود ارائه خواهند نمود. باید بدانیم که بخش اقتصادی کشور ما حسب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۴۳ و ۴۴  آن به سه بخش اصلی تقسیم‌بندی شده است. بخش اول بخش اقتصاد دولتی است که وارد این بخش نمی‌شویم، بخش دوم که مکمل بخش دولتی است بخش اقتصاد غیردولتی به آن می‌گوییم و این بخش غیردولتی شامل بخش خصوصی و بخش تعاونی است به این لحاظ می‌گوییم بخش غیردولتی که سهام و دارندگان امتیاز این‌گونه بخش‌ها، بخش‌های خصوصی و تعاونی متعلق به افراد هست، دولت در بخش خصوصی و تعاونی ذی‌نفع نیست، سهام‌دار نیست بر این اساس اطلاق بخش غیردولتی به این بخش‌ها می‌شود، در این بخش غیردولتی که بخش تعاونی و بخش خصوصی است باز یک‌بخشی از آن‌که بخش خصوصی است وارد آن نخواهیم شد ولی توضیحات کافی را در رابطه با بخش تعاونی عرض خواهیم کرد. موضوع بحث در این جلسه شرکتهای تعاونی است. سوابق بخش تعاون به خیلی دور برمی‌گردد و این بر اساس قانون مدون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش تعاون به بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاق شد و اضافه شد،قبل از انقلاب ما اصلاً بخش تعاون نداشتیم شرکت‌های تعاونی داشتیم ولی بخش تعاونی اقتصاد اصلاً وجود نداشت بر این اساس ما می‌گوییم که ما توضیحات وظایف و اختیارات مدیران را در رابطه با بخش تعاون بیان می نماییم.

بخش تعاون:

شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون است مؤسسات تعاونی هم به آن گفته می‌شود، مؤسسات تعاونی وقتی به‌طور عام می‌گوییم یعنی شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاونی که بر اساس سلسله مراتبی به خود تخصیص و تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند اما نکته دیگری قبل از ورود به بحث داشته باشیم و آن این است که اشخاص به‌طورکلی به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند اشخاص حقیقی به اشخاصی اطلاق می‌شود که بدون تشکیل و ثبت یک شرکتی مبادرت به وضع اقتصادی و کار اقتصادی می‌کند اعم از تولید، خدمات و انواع مختلف کارهای اقتصادی اما در مقابل، اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی هستند که این اشخاص حقوقی حتماً باید در یک مرکزی ثبت‌شده باشند و شماره ثبت گرفته باشند اشخاص حقوقی حسب قانون در ماده ۲۰ قانون تجارت احصاء شده، در قانون تجارت ماده ۲۰ قانون تجارت اشخاص حقوقی را به ۷ نوع شرکت تعریف کرده و احصاء کرده و شمرده، شرکت‌هایی که به‌عنوان اشخاص حقوقی در آنجا نام‌برده شده شرکت‌های سهامی هستند اعم از سهامی عام و خاص، شرکت‌های با مسئولیت محدود سومین نوع شرکت‌ها، شرکت‌های تضامنی است نوع چهارم شرکت نسبی است نوع پنجم شرکت مختلط سهامی ششم شرکت مختلط غیر سهامی و هفتمین نوع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های تعاونی هستند پس می‌بینیم که شرکت‌های تعاونی و مشتقات آن‌ها که اتحادیه‌ها و در بحث بالا اتاق‌های تعاونی هستند در اداد شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت شمرده‌شده‌اند این اشخاص حقوقی یک‌بخشی به‌عنوان اشخاص حقوقی شمرده‌شده‌اند که عرض کردم موضوع ماده ۲۰ شرکت‌های مذکور که اسامی را عرض کردم، بخش دوم آن به‌اصطلاح مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مؤسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها مثل کانون‌ها و غیره.

دیدگاه خود را درباره دوره مدیریت تعاونی بنویسید:

دیدگاه شما

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید